Szkoła językowa Językosfera - Poznań
 
Specjalistyczna szkoła kursów indywidualnych i w mikrogrupach języków - kontakt

Szkoła językowa Językosfera - Poznań Szkoła językowa Językosfera - Poznań


    

Język angielski - Kursy, korepetycje Poznań - certyfikat i kurs IELTS

Globalna wioska, termin wprowadzony przez Marshalla McLuhana już w 1962 roku, doskonale oddaje charakter współczesnego świata, w którym komunikacja odbywa się na masową skalę, a media elektroniczne skracają dystans między nawet najodleglejszymi miejscami na ziemi. Komunikacja ta nie byłaby jednak możliwa, gdyby ludzie ze wszystkich stron świata nie posługiwali się tym samym językiem, coraz częściej nazywanym współczesnym „lingua franca”. O jakim języku mowa? Oczywiście o języku angielskim.  Angielski jest językiem urzędowym w ponad 100 krajach znajdujących się na sześciu kontynentach, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, Kanadzie czy Australii, ale także w tak egzotycznych miejscach jak na Barbadosie, na Wyspach Kokosowych, w Tanzanii, w Gujanie czy na Jamajce. Na całym świecie istnieje około 328 milionów rodzimych użytkowników tego języka. Wprawdzie liczbą tą angielski ustępuje miejsca takim językom jak chiński, hindi czy hiszpański, jednak poza rodzimymi użytkownikami posługuje się nim jeszcze około 350 milionów ludzi, co bezsprzecznie czyni angielski językiem najpowszechniej używanym w kontaktach międzynarodowych. Ponadto, język angielski coraz bardziej ugruntowuje się w roli języka internetu. Badania dowodzą, że ponad 57% wszystkich użytkowników sieci komunikuje się właśnie w tym języku.

Angielski jest bardzo mocno zróżnicowany geograficznie. Przeróżne dialekty tego języka, różniące się między sobą słownictwem i wymową, można usłyszeć w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii. W związku z tym, iż liczba nierodzimych użytkowników angielskiego przewyższa liczbę tych rodzimych, eksperci zaczęli wyróżniać trzy kategorie tego języka – SABE (Standard American-British English), OVE (Oral and Vernacular English) i ICE (International Colloquial English). Pierwsza określa angielski używany przez tak zwanych „native speakerów”, druga jest mieszanką angielskiego oraz innych języków rodzimych, a trzecia opiera się na wielu zapożyczeniach z innych języków oraz z amerykańskiego slangu. Nauka angielskiego niesie za sobą niezliczone korzyści. Znajomość tego języka pozwala nie tylko na swobodną komunikację w przeważającej ilości miejsc na ziemi, stanowi też niezaprzeczalny walor w CV każdego mieszkańca „globalnej wioski”. Nauka angielskiego sprawia, że cały świat staje przed nami otworem, a rezerwacja biletów lotniczych do Barcelony, pokoju hotelowego w Rzymie, zamówienie pysznej kolacji w restauracji w Berlinie, czy wreszcie zakupy w butikach w Londynie nie stanowią żadnej przeszkody. Korzyści jakie można czerpać ze znajomości języka angielskiego nie ograniczają się jednakże tylko do turystyki i rekreacji. Biorąc pod uwagę fakt, iż wszystkie międzynarodowe firmy posługują się w rozmowach biznesowych właśnie angielskim, można pokusić się o stwierdzenie, iż znajomość tego języka jest warunkiem sine qua non sukcesu zawodowego. Ponadto, angielski w dużym stopniu ułatwia życie codzienne. Po pierwsze, jest on podstawowym językiem wszelkich oprogramowań komputerowych oraz językiem instrukcji obsługi wielu urządzeń technicznych czy aparatury medycznej. W związku z tym znajomość języka angielskiego jest warunkiem koniecznym nie tylko dla biznesmenów, ale także dla informatyków, inżynierów, ekonomistów, lekarzy etc.

Nie bez znaczenia jest również ekspansja kultury krajów anglojęzycznych. Wraz z rozwojem mass mediów angielski stał się nie tylko podstawowym językiem komunikacji, ale także podstawowym językiem pop kultury. Każdego dnia do kin wchodzą dziesiątki filmów anglojęzycznych, w telewizji emitowane są setki (o ile nie tysiące) anglojęzycznych seriali, które biją rekordy popularności, a na listach bestsellerów od lat królują anglojęzyczni pisarze. Wystarczy włączyć radio by przekonać się, że prawie każdy hit śpiewany jest po angielsku. W związku z tym każdy kto chciałby w pełni doświadczyć sztuki takich artystów jak Woody Allen, Ian McEwan czy Virginia Woolf, kto chciałby śmiać się oglądając „Przyjaciół” czy rozwiązywać medyczne zagadki wraz z „Doktorem Housem”, czy też każdy kto chciałby rozumieć o czym śpiewali „The Beatles” czy „The Doors”, a o czym teraz śpiewa Beyonce tudzież Michael Buble, powinien uczyć się angielskiego. Aby móc czerpać korzyści ze znajomości języka angielskiego w życiu zawodowym, należy tę znajomość udokumentować. Jednymi z najbardziej znanych egzaminów językowych na świecie są egzaminy Cambridge Esol, do których zaliczają się:

KET (Key English Test) – sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym i sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe – czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie;

PET (Preliminary English Test) – sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym i sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe – czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie;  oceniana jest znajomość gramatyki i słownictwa, sprawdzana przy pomocy materiałów zaczerpniętych z życia codziennego;

FCE (First Certyfikat in English) – sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; test-tube praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie wyższym średnio-zaawansowanym i sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe – czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie; FCE jest najpopularniejszym egzaminem językowym w Polsce; aby uzyskać certyfikat FCE kandydat musi posiadać szeroki zasób słów i przede wszystkim musi być komunikatywny; Posiadanie certyfikatu FCE świadczy o znajomości angielskiego w stopniu wystarczająco dobrym aby praktycznie używać go w pracy biurowej lub na stanowisku menedżerskim;

CAE (Certificate in Advanced English) – sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; osoby zdające CAE muszą się wykazać umiejętnością swobodnego posługiwania się językiem angielskim, w większości sytuacji na jakie zdarzają się w życiu; testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym i sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe – czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie.  Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa, sprawdzana przy pomocy materiałów zaczerpniętych z sytuacji życia codziennego; posiadanie certyfikatu CAE świadczy o tym, że znajomości angielskiego w stopniu wystarczającym, aby studiować na uczelni wyższej z angielskim językiem wykładowym lub aby swobodnie używać języka angielskiego w pracy, w której znajomość tego języka jest nieodzowna (np. w takich kontekstach jak biznes, medycyna czy inżynieria).

CPE (Certificate of Proficiency in English – sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; egzamin CPE testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na najwyższym poziomie zaawansowania i sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe – czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie.  Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa, sprawdzana przy pomocy materiałów zaczerpniętych z sytuacji życia codziennego. CPE przeznaczony jest dla osób posługujących się biegle językiem angielskim.

BEC (Business English Certificates) – na poziomach Preliminary (B1 – poziom średniozaawansowany), Vantage (B2 – poziom wyższy średnio-zaawansowany) i Higher (C1 – zaawansowany); egzaminy uznawane nawet przez największe przedsiębiorstwa na świecie, sprawdzają znajomość języka angielskiego osób posługujących się nim w pracy biurowej i kontaktach międzynarodowych.

IELTS (International English Language Testing System) – kurs IELTS stworzony, by ocenić umiejętności językowe osób, zamierzających studiować lub pracować w krajach anglojęzycznych, certyfikat IELTS sprawdza znajomość języka nie tylko w środowisku biurowym lub akademickim, ale także w życiu codziennym.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) –  sprawdza umiejętność rozumienia i posługiwania się językiem w środowisku akademickim. Wiele uczelni wyższych, na których językiem wykładowym jest angielski wymaga od swoich studentów, których językiem ojczystym nie jest angielski, zdania tego egzaminu. Co więcej, różnego rodzaju agencje rządowe, firmy, a także programy stypendialne wykorzystują wynik z tego egzaminu w procesach decyzyjnych. Wyniki egzaminu są ważne przez dwa lata.

Egzaminy te oceniają umiejętność komunikacji w języku angielskim w rzeczywistych sytuacjach i są honorowane przez liczne uniwersytety, instytucje naukowe czy przedsiębiorstwa międzynarodowe.

Nasza szkoła przygotowuje do wszystkich z nich! Nauka języka angielskiego prowadzona indywidualnie przynosi najlepsze rezultaty. Lektor koncentruje się wyłącznie na Tobie, może dostosować kurs do Twoich potrzeb, np. poprzez położenie większego nacisku na elementy, w których masz zaległości. Z pewnością szybciej opanujesz język angielski uczęszczając na nasze korepetycje, niż wykupując tani, prowadzony niedbale kurs w dużej grupie.Językosfera - szkoła języków obcych PoznańJęzykosfera kursy certyfikacyjne Poznań, kursy indywidualne Poznań, korepetycje angielski grunwald, korepetycje angielski Łazarz, szkoła językowa Łazarz, szkoła językowa Grunwald, szkoła językowa Poznań, angielski korepetycje Poznań, angielski Poznań indywidualnie, certyfikat ielts Poznań, ielts Poznań, korepetycje angielski Poznań, korepetycje język angielski Poznań, kurs ielts Poznań, język angielski Poznań, angielski dla firm Poznań, korepetycje angielski Poznań, cae Poznań, fce Poznań.Copyright © 2014 Językosfera | Wykonanie Click 360